Eylem

1986, İstanbul

CEDAW Uygulansın İmza Kampanyası

İmza Gönderme

07 Mart 1986

İstanbul

İmza Gönderme

Feministler

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi sözleşmesinin uygulanması için.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 18 Aralık 1979’da kabul edilmiş, Türkiye ise sözleşmeyi 1985’te imzalamıştı. Şirin Tekeli’nin önerisiyle harekete geçen feministler, anayasada, yasalarda ve uygulamada sözleşmeye uygun değişikliklerin yapılması talebiyle dilekçe kampanyası başlattılar. Zeynep Oral, Meral Tamer gibi gazeteci kadınların da desteği alınarak yapılan kampanyanın örgütlenmesine, yeni kurulan Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği de katıldı.

http://catlakzemin.com/7-mart-1986-femin...