Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafınca yürütülen Türkiye’de şiddetsiz eylem tarihine ilişkin veri tabanı çalışması sayfasına hoş geldiniz.

Yürütmekte olduğumuz veri tabanı çalışması hayatımızın çeşitli alanlarına ilişkin farklı gruplar tarafından farklı örgütlenme biçimleri ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen eylemlerden yaptığımız bir derleme. İlk aşamada çevre, savaş karşıtı ve kadın hareketinin yaptığı eylemlere dair sınırlı sayıdaki verilerle başlıyoruz.

Çalışmamız henüz tamamlanmış değil. Dahası, her geçen gün yeni eylemlere tanıklık ettiğimiz, duyduğumuz, haberdar olduğumuz için tamamlanması mümkün de değil. Bu nedenle oluşturmuş olduğumuz veri tabanının yaşayan, gelişen bir kaynak olmasını amaçlıyoruz. Çalışmanın detayları için tıklayın