Eylem

2005, Farklı Yerlerde

Savaşa Hiç Gerek Yok

Müzik

25 Temmuz 2005

Farklı Yerlerde

Müzik

Mor ve Ötesi Grubu

Irak Savaşına Karşı

hayattayken çocuklar konuşmak gerek çocuklar savaş ne demek,hiç durur mu başlarsa kim kazanacak bu hırstan kim ağlayacak sonunda zamanın ruhu terkediver dünyayı kimlerdensin,onlardan mı? petrolden mi,hayattan mı? kimlerdensin,onlardan mı? yok,savaşa hiç gerek yok yok faydası yok durmanın büyük zorbamız durmalı durana kadar gerçeği haykırmalı paraya,güce,savaşmaya,ölüme doymuyor,durmuyorlar önce gerçekler solar,sonra masum hayatlar kimlerdensin,onlardan mı? petrolden mi,hayattan mı? kimlerdensin,onlardan mı? yok,savaşa hiç gerek yok

http://www.akormerkezi.com/mor-ve-otesi-...

2005, İstanbul

Savaşa Hiç Gerek Yok

Müzik

04 Temmuz 2005

İstanbul

Müzik

Mor ve Ötesi

Savaşlara Karşı

Müzik - Savaşa Hiç Gerek yok, Savaşa Karşı Mor ve Ötesi https://sarki.alternatifim.com/sarkici/mor-ve-otesi/savasa-hic-gerek-yok

https://sarki.alternatifim.com/sarkici/m...

2005, İstanbul

Irak Dünya Mahkemeleri

Temsili Mahkeme

24 Haziran 2005

İstanbul, Darphane

Temsili Mahkeme

Küresel Barış ve Adalet Komisyonu

Irak Savaşına Karşı

Irak Dünya Mahkemesi’nin temel amacı, Irak Savaşı hakkındaki gerçekleri mümkün olabildiğince gün yüzüne çıkarmak, Irak halkına karşı adaletin sağlanmasının ve sorumluların hesap vermesinin önemini vurgulamak olmuştur.

https://bit.ly/2rxwTID...

2005, Farklı Yerlerde

Biz Bu Savaşı Durdurabiliriz

Kitap

01 Haziran 2005

Farklı Yerlerde

Kitap

Ali Öz

Savaşlara Karşı

2002 yılının baharında, Bush, dünya kamuoyunu Irak’a karşı planladığı saldırıya hazırlamaya çalışırken, bütün dünyada güçlü bir savaş karşıtı hareket ortaya çıktı. Böyle bir şey dünya tarihinde ilk kez oluyordu. İlk kez, henüz savaş fiilen başlamadan küresel çapta savaş karşıtı bir hareket yükseliyor, savaşı engellemek istiyordu.

http://www.metiskitap.com/catalog/book/4...

2005, Farklı Yerlerde

İlyas Seyrek VR

Vicdani Red

16 Mayıs 2005

Farklı Yerlerde

Vicdani Red

ilyas Seyrek

Savaşlara Karşı

Üzerinde yaşadığımız topraklarda özellikle son yüzyılda T.C devletinin Türkleştirme politikaları ile Kürtlere, Alevilere ve Ermenilere asimilasyon, soykırım ve katliam politikaları uygulandı. Devletler çıkar çatışmalarında ve egemenlik mücadelelerindeyken milyonlarca insanı ölmeye ve öldürmeye zorladı. Parası olanlar ölmekten ve öldürülmekten muaf tutulurken yaşamını yitirenler ise hep fakirler oldu. Ayrıca militarizm savaşların olmadığı zamanlarda da kışlalarda intihar adında kendini gösterdi. Devletlerin üzerine kurulduğu ataerki ve militarizm ise günümüz dünyasında, okulda, sokakta, TV ve tüm medya araçlarında kendine geniş yer buldu. Ben iste tüm bu katliam ve politikalardan dolayı, yaşamın her anına sızmakta olan militarizmi ve devleti devrimci anarşist bir birey olarak özgür yaşama duyduğum tüm inançla reddiyor, vicdani reddimi açıklıyorum."

http://vicdaniret.org/ilyas-seyrek/...

2005, İzmir

Ferda Ülker VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

İzmir

Vicdani Red

Ferda Ülker

Savaşlara Karşı

(14 Mayıs 2005) Ferda Ülker, "Uzun zamandır kendimi antimilitarist ve feminist olarak tanımladığım için, doğal olarak, zaten retçi olduğumu düşünüyorum. Yaptığım bu açıklama ile “gayri resmi” olan durumu sadece “gayet resmi” hale getirmiş oluyorum! Vicdani ret hareketi, yalnızca ‘zorunlu askerlik hizmeti’ne karşı yürütülen bir mücadele değildir. Kavram çok daha geniş bir yelpazeyi ve daha fazlasını içeriyor. Ve biz kadınların bu harekette “destekçi” konumundan daha fazlasına dair sözümüz ve duruşumuz var. Vicdani ret militarizme ve onun bütün yüzlerine karşı doğrudan bir karşı duruşun adıdır. Militarist düşünce sadece ‘askeriye’nin sınırları içinde kalmayıp, günlük hayatın içine de yedirilen “militer” bir dünya kurgular. Ki bu kurguda; kadınlık aşağılanır, kadınlar genellikle görmezden gelinir, yok sayılır. Koşullar gereği bazen öne çıkarılsa da bir iki adım geride konumlandırılır. Kavramları; otoritedir, hiyerarşidir, itaattir. Biz kadınlar için bu kavramlar ne kadar da tanıdık değil mi, ne kadar da hayatın içinde. Durmadan çarptığımız ve her seferinde bizi gerilere iten bir dünyanın çok iyi bildiğimiz duvarlarıdır. Hele bu coğrafyada yaşayan kadınlar için militarizm, hayatın her ayrıntısında, çağrısız ve arsız bir misafir gibi hep ‘mevcut(lu)’dur. Sokakta, evde, işte, ilişkilerimizde, mücadele alanlarımızda ve her yerde. Dün olduğu gibi bugün de, elimden geldiğince, gücüm yettiğince, militarizmin gizli – açık, her türlü görüntüsüne karşı mücadele edeceğimi ve mücadele eden herkesle dayanışma içinde olacağımı ilan ediyorum. O benim hayatımdan elini çekmemek konusunda ne kadar ısrarlıysa ben de mücadelemin devamlılığı konusunda o denli kararlıyım. REDDEDİYORUM."

http://vicdaniret.org/ferda-ulker/...

2005, Farklı Yerlerde

Bülent Bektaş VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

Farklı Yerlerde

Vicdani Red

Bülent Bektaş

Savaşlara Karşı

(14 Mayıs 2005) Bülent Bektaş, "Dünya bizim dışımızda, bize rağmen dönüp duruyor. Eğer insanoğlunun gücü yetseydi belki onu durdurur ya da yörüngesini değiştirirdi. Tarihin çarkı doğaya, doğal olana müdahalelerle dönüyor. Özgürlükler yok sayılıyor; savaşlarla, soykırımlarla her gün yeni kurbanlar veriliyor. Başka türlü olmazmış gibi tarih, kendi devamını sonlanan yaşamlarla sağlıyor. Bu nedenle insanlık tarihiyle övünmüyor, aksine onun yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu acı serüveni başlatanlar kimler? Ateşi bulanlar mı, toprağı ilk sürenler mi, hayvanı ilk evcilleştirenler mi?.. Yoksa hepsi birden mi? Elbette ki, o zamanların insanları, eylemlerinin insan-doğa kardeşliğinin bozulması yönünde evrileceğini kestiremezdi. Sürecin, üstümüze yağan bombalara ve upuzun bir tutsaklık zincirine dönüşeceğini bilselerdi, belki o ilk günahı işlemezlerdi."

http://vicdaniret.org/bulent-bektas/...

2005, Farklı Yerlerde

Ercan Aktaş VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

Farklı Yerlerde

Vicdani Red

Ercan Aktaş

Savaşlara Karşı

"Hayattaki çoğulculuğu, barışı, halkların birlikte eşit ve özgür yaşamasını, birey özgürlüğünü, kendi iktidarları adına sınırlayan ve yoksayan yapılar hayatlarımız üzerinde kendi tekellerini oluşturmak istemektedirler. Bunu gerçekleştirmek için zorunlu askerlik ile adaletsiz ve de akıldışı olan kışla hayatı gündelik yaşamlara dayatılmaktadır. Saldırganlığın militarist ruhu çeşitli araçlarla hayatlarımızın vazgeçilmezleri arasına sokulmak istenmektedir. Militarizmin hayatlarımızda sızmadığı alan kalmadı adeta. Yaşamımıza etki eden tüm örgütlenmelerede, aile, okul, ordu, ticari işletmeler, siyasi partiler hatta kendini sistem karşıtı olarak tanımlayan kimi politik gruplar vs. hemen hepsi hiyerarşik, militarizmden beslenen ve militarizmi besleyen kurumlardır. Emir almak ve vermek en temel iletişim biçimi olmuş şiddeti gündelik yaşamlarının her alanında sergileyen insanlar, en üst boyutta dünyanın silahlanmasına karşı da duyarsızlaşmışlardır."

http://vicdaniret.org/ercan-aktas/...

2005, İzmir

Hilal Demir VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

İzmir

Vicdani Red

Hilal Demir

Savaşlara Karşı

"Hayatımızın her alanını kaplamış militarist ve dolayısıyla erkek-egemen, cinsiyetçi, hiyerarşik, otoriter bir dünyada yaşamak istemiyorum.. Bana okul / eğitim vermelerini istemiyorum. İnsanların savaşlarda koca bir kandırmaca uğruna ölmelerini istemiyorum. Bir insan olduğumu / bir birey olduğumu ispatlamak istemiyorum. Devletlerin savaş politikalarını ve üzerimizde oynadıkları oyunları görmezden gelmek istemiyorum. Savaşlarda ölsün diye kukla yetiştirmeye kalkan orduları istemiyorum. Birilerinin herhangi bir konuda, bana sormadan benim adıma karar vermelerini istemiyorum. Militarist anlayışları politik alanlarımda görmek istemiyorum. Yaşamımın, özelimin içine girmeye çalışan erkek-egemen algıyı, davranışları yaşamak istemiyorum. Cinsel kimliklerimin birileri tarafından değerlendirilip yargılanmasını istemiyorum. Sadece kadın olduğum için “anne”, “karı”, “evlat”, “kız arkadaş” diye etiketlendirilip yönetilmek istemiyorum. Sınırlar içinde yaşamak istemiyorum. Öldürmeyi ve öldürülmeyi istemiyorum ve vicdanımın sesini dinleyip bütün bunları reddediyorum. Çünkü ben savaşsız, şiddetin hiçbir türünün olmadığı, otoritesiz, sınırsız bir dünyada kendim olarak, özgürce yaşayıp mutlu olmak İSTİYORUM! Peki ya siz?”

http://vicdaniret.org/hilal-demir/...

2005, İzmir

Eylem Barış VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

İzmir

Vicdani Red

Eylem Barış

Savaşlara Karşı

Devletleri, silahlanmayı ve onun egemen güçlerinin tümünü insanca yaşanabilir bir dünya adına reddediyorum. Ülkemizde yaşanmakta olan savaşı yok sayan zihniyeti reddediyorum. Kürt halkına yönelik böl işlet yönet, yok say tutumunu ve politikalarını reddediyorum. Total retçi Mehmet Tarhan’a yönelik “kişisel hak ve hürriyeti” yok sayan zihniyeti reddediyorum.

http://vicdaniret.org/eylem-baris/...

2005, İzmir

Eylem Barış VR

Vicdani Red

14 Mayıs 2005

İzmir

Vicdani Red

Eylem Barış

Savaşlara Karşı

Devletleri, silahlanmayı ve onun egemen güçlerinin tümünü insanca yaşanabilir bir dünya adına reddediyorum. Ülkemizde yaşanmakta olan savaşı yok sayan zihniyeti reddediyorum. Kürt halkına yönelik böl işlet yönet, yok say tutumunu ve politikalarını reddediyorum. Total retçi Mehmet Tarhan’a yönelik “kişisel hak ve hürriyeti” yok sayan zihniyeti reddediyorum.

http://vicdaniret.org/eylem-baris/...

2005, Kırklareli

Necati Balbay VR

Vicdani Red

03 Ocak 2005

Kırklareli

Vicdani Red

Necati Balbay

Savaşlara Karşı

3 Ocak 2005 tarihinde Lüleburgaz askerlik şubesinde bana bu imkanı sağladılar. Oradaki birlik komutanına kararımı nedenleriyle birlikte bildirdim. Şimdi de bunu herkesin bilmesini istiyorum… İnsanın doğada bir yöneten olarak değil, diğer varlıklar ile birlikte bir bütünün parçası olarak yer aldığını biliyorum. Dünyayı algılayışta bugün egemen olan bakışın hatalı ve geleceğimiz için terk edilmesi gerektiğini, insanlar olarak bizlerin öncelikle kendi birey olma bilincimizi edinip, birey-doğa, birey-birey ve birey-toplum arasında var olan tahakküm ilişkilerini yıkıp yeni bir dünya yaratmaktan başka şansımızın olamadığını düşünüyorum."

http://vicdaniret.org/necati-balbay/...

2005, İstanbul

Barışamadık

Kitap

01 Ocak 2005

İstanbul

Kitap

Pınar Selek

Savaşlara Karşı Ses Olmak için

Savaşa karşı ses çıkaran örgütler üzerinden değerlendirme yapan Pınar Selek, barış bilincine dair ses çıkarmıştır.

http://bianet.org/bianet/siyaset/78944-p...