2003, Amasya

Savaş Karşıtı Yürüyüş

Yürüyüş, Basın Açıklaması

19 Ocak 2003

Amasya

Yürüyüş, Basın Açıklaması

Barış Platformu Üyeleri

Irak Savaşına karşı

Askerlik şubesi önünden kapalı spor salonuna kadar yürüyerek savaş karşıtı sloganlar atıldı. Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-do...